Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Organizacja i zarządzanie w oświacie
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 330
CENA 2500 zł
ADRESACI

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, magisterskim lub licencjackim, dla pracowników oświaty

ZAKRES

Absolwent studiów podyplomowych z zarządzania oświatą zostanie przygotowany do:

 • kierowania szkołą/placówką oświatową
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole/placówce oświatowej
 • efektywnego kierowania zmianą w edukacji
 • stosowania systemów jakości w organizacji pracy szkoły
 • rozwiązywania konfliktów
 • programowania pracy szkoły
 • kierowania rozwojem szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi
 • organizowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole
 • prowadzenie gospodarki budżetowej w szkole
PROGRAM

270 godzin + 60 godzin praktyk

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 • zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki
 • kierowanie zmianą
 • placówka w środowisku lokalnym
 • psychologiczne aspekty zarządzania
KWALIFIKACJE

W trakcie studiów słuchacze zdobywają aktualną wiedzę oraz poznają zasady praktycznego postępowania w zakresie zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej.

DODATKOWE INFORMACJE

Czas trwania studiów: 3 semestry, 380 godzin, (350 godz. zajęć dydaktycznych, 30 godz. praktyki).

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (druk dostępny w sekretariacie)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania w zakładce Załącznik/Plik)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.