Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36
about-us

MISJA

Prowadzimy szkolenia dostosowane do potrzeb uczestników pod względem formy, tematu, czasu trwania i miejsca. Wspieramy szkolenia w planowaniu rozwoju i tworzenia programów uwzględniając specyfikę każdej placówki. Szczególnie bliskie są nam działania propagujące twórczą aktywność nauczycieli i rad pedagogicznych.


Serdecznie zapraszamy na

  • Studia podyplomowe
  • Seminaria
  • Warsztaty
  • Kursy
  • Szkolenia rad pedagogicznych
about-us