Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

System kompleksowego wspomagania pracy szkoły lub placówki oświatowej

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, w załączniku do rozporządzenia w częściach dotyczących wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek: Wymaganie 12. „Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi” - charakterystyka wymagania na poziomie wysokim: „Dyrektor przedszkola/szkoły/placówki podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu/szkole/ placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jego potrzeb  oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie nadzoru pedagogicznego (§24 ust. 1 pkt. 3) zachęcamy do współpracy z Beskidzkim Niepublicznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Suchej Beskidzkiej w zakresie wsparcia rozwoju szkoły poprzez „Wspomaganie szkoły lub placówki oświatowej”.

 

W ramach nowego modelu wspomagania szkół i placówek oświatowych oferujemy:

 • Długofalową współpracę z konkretną szkołą/placówką; 
 • Wsparcie szkoły/placówki w wykonywaniu zadań wynikających z polityki oświatowej państwa, jak również pomoc w rozwiązywaniu jej specyficznych problemów; 
 • Współpracę z dyrektorem i nauczycielami w dokonaniu diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej nauczycieli; 
 • Pomoc w zaplanowaniu, wdrożeniu oraz podsumowaniu działań służących rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów. 

 

Działania służące rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów realizujemy poprzez: 

 • Udzielanie konsultacji indywidualnych i zbiorowych; 
 • Organizowanie na terenie szkoły/placówki spotkań, szkoleń, warsztatów, których tematyka wynika z potrzeb szkoły i nauczycieli; 
 • Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji pedagogicznej. 

 

Gwarantujemy:

 • Pomoc w diagnozowaniu problemów i zaplanowaniu działań służących ich rozwiązywaniu; 
 • Konsultacje indywidualne i grupowe; 
 • Wsparcie samokształcenia nauczycieli;
 • Promowanie osiągnięć i upowszechnianie dobrych praktyk placówki wspomaganej. 

 

Zapraszamy Państwa do współpracy!