Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Logopedia
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 634
CENA 5 100 zł
ADRESACI

Studia są skierowane do osób z wykształceniem wyższym, magisterskich lub licencjackim, szczególnie do osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

ZAKRES

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie powinien zostać przygotowany do: diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz przeprowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka u osób w każdym wieku, a także do zakładania i prowadzenia autonomicznych gabinetów logopedycznych. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy terapeutycznej (logopedycznej oraz w zakresie terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce) z dziećmi i młodzieżą we wszystkich typach placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

PROGRAM

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • anatomia, fizjologia i patologia narządu głosu, mowy i słuchu
  • metodyka pracy logopedycznej
  • zaburzenia porozumiewania językowego
  • psychologiczne podstawy logopedii
KWALIFIKACJE

Absolwent uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich typach placówek oświatowych (osoby z przygotowaniem pedagogicznym), medycznych oraz prywatnych gabinetach logopedycznych.

DODATKOWE INFORMACJE

Czas trwania studiów: 4 semestry

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.