Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Integracja sensoryczna
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 640
CENA 4300 zł
ADRESACI

Studia podyplomowe skierowane do logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, terapeutów, fizjoterapeutów, lekarzy i rodziców, zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć z zakresu diagnozy, terapii integracji sensorycznej oraz zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

 

ZAKRES

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy diagnostycznej i terapeutycznej, niezbędnej do samodzielnego przeprowadzenia obserwacji diagnostyczno-klinicznej, określenia pełnej diagnozy oraz stosowania terapii zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej.

PROGRAM

3 semestry, 640 godzin (460 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

  • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
  • Postępowanie terapeutyczne
  • Terapia ręki
  • Neuropsychologia dziecięca

 

KWALIFIKACJE

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z integracją sensoryczną, z dysfunkcjami rozwojowymi, neurobiologicznymi podstawami integracji sensorycznej, diagnostyką i interwencją terapeutyczną, planowaniem i terapią neurorozwojową oraz wspomagającą.

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.