Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami spectrum autyzmu
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 635
CENA 4400 zł
ADRESACI

Studia podyplomowe kierowane są do czynnych zawodowo nauczycieli i wychowawców wszystkich typów placówek oświatowych oraz osób mających ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia z zakresu pedagogiki  lub pedagogiki specjalnej.

ZAKRES

Absolwent studiów podyplomowych pozna formy i metody terapii sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego uczniów autystycznych, pozna zasady opracowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz konstruowania planów pracy z grupą.

PROGRAM

454 godzin + 180 godzin praktyk

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • dydaktyka prowadzenia zajęć
  • diagnoza autyzmu
  • nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych
  • metody komunikacji alternatywnej
  • wczesne wspomaganie dzieci autystycznych
KWALIFIKACJE

Celem studiów jest zdobycie wiedzy dotyczące potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży z Autyzmem, współpraca z ich rodzicami a także ze specjalistami zajmującymi się diagnozą, leczeniem, terapią i wspomaganiem rozwoju osób z autyzmem.

DODATKOWE INFORMACJE

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.