Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 350
CENA 3 100 zł
ADRESACI

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zarówno do pracy w bibliotece szkolnej (wymagane dodatkowo wykształcenie pedagogiczne), w bibliotekach wyżej zorganizowanych, np. pedagogicznej czy miejskiej.

ZAKRES

Absolwent  studiów podyplomowych w ww. zakresie będzie posiadał praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego funkcjonowania zawodowego w środowiskach różnorodnych książnic i punktów informacji naukowej. Pozna problematykę współczesnego bibliotekarstwa w aspekcie lokalnym i globalnym, podczas zajęć i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych edukatorów, praktyków, pedagogów, literaturoznawców, bibliotekarzy, pracowników informacji i informatyków. Zdobędzie kwalifikacje dające możliwość pracy w bibliotekach różnego typu – od biblioteki szkoły podstawowej do bibliotek szkół wyższych oraz umiejętności administrowania szkolnym centrum informacji oraz pogłębi umiejętności zarządzania informacją  naukową. Pozna obsługę komputerowego programu bibliotecznego.

PROGRAM

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Historia bibliotek i książek
 • Czytelnictwo
 • Bibliotekarstwo
 • Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona
 • Systemy biblioteczne
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
 • Technologia informacyjna
 • Edukacja medialna
 • Bibliotekarstwo praktyczne i użytkownicy  bibliotek
 • Klasyfikacja piśmiennictwa i naukoznawstwo
 • Marketing biblioteczny
 • Technologie i systemy informacyjne
KWALIFIKACJE

Celem studiów podyplomowych jest  przygotowanie merytoryczne i metodyczne do pracy w charakterze bibliotekarza, nauczyciela bibliotekarza lub pracownika informacji we wszystkich typach bibliotek. Dają kwalifikację do prowadzenia biblioteki szkolnej lub podjęcia zatrudnienia w bibliotece pedagogicznej.  

DODATKOWE INFORMACJE

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.