Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Geografia dla nauczycieli
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 374
CENA 3100 zł
ADRESACI

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne)

ZAKRES

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie powinien zostać przygotowany do pracy z młodzieżą w zakresie realizacji zapisów podstawy programowej przedmiotu z uwzględnieniem następujących treści:

  • astronomiczne podstawy geografii
  • geologia (dynamiczna i historyczna)
  • geografia ekonomiczna, fizyczna i społeczna
  • podstawy dydaktyki (metody nauczania, zasady nauczania - uczenia się, środki dydaktyczne w nauczaniu, formy zajęć i struktura jednostki lekcji, konstruowanie narzędzi diagnostycznych i ocenianie osiągnięć uczniów, samokształcenie)
  • organizacja pracy w szkole, style pracy, integracja klasy; klasa jako grupa społeczna; zadania profilaktyki edukacyjnej
PROGRAM

284 godzin + 90 godzin praktyk

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • geografia społeczna
  • geografia regionalna z elementami geografii kultur
  • metodyka nauczania geografii
  • podstawy dydaktyki
  • podstawy ochrony i kształtowania środowiska

 

KWALIFIKACJE

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel geografii.

DODATKOWE INFORMACJE

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

ZAŁĄCZNIK/PLIK Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.