Facebook

BESKIDZKIE NIEPUBLICZNE
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Geografia
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 350
CENA 3 100 zł
ADRESACI

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nauczycielskich (posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne)

ZAKRES

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie powinien zostać przygotowany do pracy z młodzieżą w zakresie realizacji zapisów podstawy programowej przedmiotu z uwzględnieniem następujących treści:

  • astronomiczne podstawy geografii
  • geologia (dynamiczna i historyczna)
  • geografia ekonomiczna, fizyczna i społeczna
  • podstawy dydaktyki (metody nauczania, zasady nauczania - uczenia się, środki dydaktyczne w nauczaniu, formy zajęć i struktura jednostki lekcji, konstruowanie narzędzi diagnostycznych i ocenianie osiągnięć uczniów, samokształcenie)
  • organizacja pracy w szkole, style pracy, integracja klasy; klasa jako grupa społeczna; zadania profilaktyki edukacyjnej
PROGRAM

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • geografia społeczna
  • geografia regionalna z elementami geografii kultur
  • metodyka nauczania geografii
  • podstawy dydaktyki
  • podstawy ochrony i kształtowania środowiska

 

KWALIFIKACJE

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel geografii.

ZAŁĄCZNIK/PLIK Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.