Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Przygotowanie pedagogiczne - Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 500
CENA 3300 zł
ADRESACI

Studia adresowane są do absolwenci dowolnych studiów wyższych (osoby z dyplomem licencjata, magistra lub inżyniera) posiadający zdobyte w toku dotychczasowej edukacji przygotowanie merytoryczne do nauczania wybranego przedmiotu, lecz nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych koniecznych do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych.

ZAKRES

Celem studiów podyplomowych jest  zapewnienie przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego, niezbędnego do pracy w zawodzie nauczyciela.

 

PROGRAM

3 semestry, 500 godzin (350 godzin zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 godzin praktyki)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Pedagogika społeczna
 • Współczesne problemy psychologii
 • Teoria wychowania
 • Pedeutologia
 • Diagnoza i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i w szkole
 • Projektowanie procesu kształcenia
 • Dydaktyka przedmiotu
 • Dydaktyka działań edukacyjnych
KWALIFIKACJE

ABSOLWENT  STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Będzie posiadał praktyczne umiejętności oraz  wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej a także nabędzie umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

DODATKOWE INFORMACJE

Czas trwania studiów: 3 semestry, 515 godzin (365 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 150 godz. praktyki pedagogicznej w wybranej placówce oświatowej).

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe
 • złożenie kwestionariusza osobowego
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego

 

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.