Facebook

BESKIDZKIE NIEPUBLICZNE
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 350
CENA 3 500 zł
ADRESACI

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

ZAKRES

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Proponowany program ma wyposażyć słuchaczy w wiedzę z zakresu nowoczesnej metodyki pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się
 • posiadają wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej we wczesnej edukacji dziecka, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu
 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości wychowanków i uczniów
 • wykazuje umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów
 • umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jaki i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces
 • charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności
 • jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela przedszkola i klas I-III
PROGRAM

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • psychopedagogiczne podstawy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • metodyka wychowania w przedszkolu
 • diagnozowanie, monitorowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych dzieci i uczniów w klasach I-III
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
DODATKOWE INFORMACJE

Czas trwania studiów: 3 semestry, 500 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych, 150 godz. praktyki).

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe:

 • złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania w sekretariacie)
 • złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania w zakładce Załącznik/Plik)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • złożenie kserokopii dowodu osobistego

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

ZAŁĄCZNIK/PLIK Kwaesionariusz osobowy (pobierz)

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.