Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Tablica interaktywna
KATEGORIA Technologia informatyczna
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 6
CENA 80 zł
ZAKRES

Rozwijanie praktycznych umiejętności przygotowywania i prowadzenia zajęć przez nauczycieli w oparciu o tablice interaktywne.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać praktyczną stronę pracy z tablicą interaktywną i możliwościami wykorzystania jej w procesie edukacyjnym. Zostaną zapoznani z inspirującymi zasobami internetowymi oraz praktycznie poznają różnorodne oprogramowanie do wykorzystania z tablicą interaktywną.

PROGRAM
  • Zasady przygotowania i sterowania pracą tablicy interaktywnej – możliwości tablicy interaktywnej.
  • Multimedialne i interaktywne oprogramowanie dydaktyczne tablicy – dostępne oprogramowanie komercyjne oraz bezpłatne.
  • Portale i zasoby internetowe w pracy z tablicą interaktywną.
  • Interaktywna prezentacja z wykorzystaniem tablicy w pracy nauczyciela.
  • Tworzenie własnych ćwiczeń, quizów oraz prezentacji do wykorzystania na lekcji.

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.