{"id":"6","id_school":"1","content":"

Kurs kwalifikacyjny z zakresu BIBLIOTEKOZNAWSTWA z BIBLIOTERAPI\u0104 rozpocz\u0119ty.<\/p>\r\n\r\n

S\u0105 jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy wszystkich ch\u0119tnych!<\/p>\r\n\r\n

Najbli\u017csze spotkanie 8 pa\u017adziernika o godzinie 16.00.<\/p>\r\n","created_at":"2013-10-03 11:52:12","updated_at":"2013-10-03 11:52:12"}