{"id":"5","id_school":"1","content":"

Warsztaty "Tablica interaktywna".<\/p>\r\n\r\n

Zakres: zastosowanie tablicy interaktywnej jako \u015brodka dydaktycznego, metody projektowania materia\u0142ów i planowanie przebiegu lekcji  z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.<\/p>\r\n\r\n

Zaj\u0119cia planowane na 4 pa\u017adziernika 2013 od godziny 16.00<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Zapraszamy wszystkich ch\u0119tnych!<\/p>\r\n","created_at":"2013-09-19 15:23:40","updated_at":"2013-09-19 15:23:40"}