{"id":"41","id_school":"1","content":"

Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika - trwa rekrutacja<\/strong>.<\/p>\r\n\r\n

Pierwsze zaj\u0119cia ju\u017c wkrótce. Zapraszamy wszystkich ch\u0119tnych!<\/p>\r\n\r\n

Liczba godzin: 270<\/p>\r\n","created_at":"2014-11-28 11:30:10","updated_at":"2014-11-28 11:30:50"}