{"id":"4","id_school":"1","content":"

W sekcji "Harmonogramy" b\u0119dziemy udost\u0119pnia\u0107 pliki do pobrania z harmonogramami zaj\u0119\u0107 dla kursów w poszczególnych kategoriach.<\/p>\r\n","created_at":"2013-08-28 12:54:05","updated_at":"2013-08-28 12:54:05"}