{"id":"39","id_school":"1","content":"

Od stycznia 2015 r. nie b\u0119dzie mo\u017cliwo\u015bci organizowania kursów kwalifikacyjnych dla czynnych zawodowo nauczycieli. Kwalifikacje b\u0119dzie mo\u017cna uzupe\u0142nia\u0107 tylko na studiach podyplomowych.W zwi\u0105zku z tym zapraszamy Pa\u0144stwa na ostanie edycje kursów kwalifikacyjnych<\/strong>.<\/p>\r\n\r\n