{"id":"37","id_school":"1","content":"

Kurs kwalifikacyjny Terapia pedagogiczna - trwa rekrutacja<\/strong>.<\/p>\r\n\r\n

Pierwsze zaj\u0119cia ju\u017c wkrótce. Zapraszamy wszystkich ch\u0119tnych!<\/p>\r\n\r\n

Liczba godzin: 270<\/p>\r\n","created_at":"2014-09-24 14:23:59","updated_at":"2014-10-13 11:14:13"}