{"id":"35","id_school":"1","content":"

Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki - trwa rekrutacja<\/strong>.<\/p>\r\n\r\n

Pierwsze zaj\u0119cia odb\u0119d\u0105 si\u0119 6 pa\u017adziernika 2014 r. o godz. 16.00. Zapraszamy wszystkich ch\u0119tnych!<\/p>\r\n\r\n

Liczba godzin: 270<\/p>\r\n\r\n

Zg\u0142oszenia na kurs mo\u017cna dokona\u0107 tutaj<\/span><\/a><\/p>\r\n","created_at":"2014-09-15 10:00:43","updated_at":"2014-10-03 09:15:37"}