{"id":"260","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe - kierunki zaczynaj\u0105ce si\u0119 w listopadzie i grudniu<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

DORADZTWO ZAWODOWE<\/strong><\/span> - trwa rekrutacja -  termin rozpocz\u0119cia: 25-26 listopad 2023 (planowany termin zako\u0144czenia czerwiec\/lipiec 2024)<\/p>\r\n\r\n

WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYK\u0104 KOREKCYJN\u0104 <\/strong><\/span> - trwa rekrutacja -  termin rozpocz\u0119cia: zjazd 25-26 listopad 2023 (planowany termin zako\u0144czenia czerwiec\/lipiec 2024)<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA<\/strong><\/span> - trwa rekrutacja -  termin rozpocz\u0119cia: zjazd 2-3 grudnia 2023 (planowany termin zako\u0144czenia lipiec 2024)<\/p>\r\n\r\n

GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI<\/strong><\/span> - trwa rekrutacja -  termin rozpocz\u0119cia: zjazd 2-3 grudnia 2023 (planowany termin zako\u0144czenia lipiec 2024)<\/p>\r\n\r\n

INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI <\/strong><\/span>- trwa rekrutacja -  termin rozpocz\u0119cia: zjazd 2-3 grudnia 2023 (planowany termin zako\u0144czenia lipiec 2024)<\/p>\r\n","created_at":"2023-11-24 12:13:18","updated_at":"2023-11-24 12:13:18"}