{"id":"259","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe  - kieunki rozpocz\u0119te<\/strong><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

INTEGRACJA SENSORYCZNA<\/strong><\/span>  - studia rozpocz\u0119te - lista uczestników otwarta (planowany termin zako\u0144czenia czerwiec\/lipiec 2024)<\/p>\r\n\r\n

LOGOPEDIA<\/strong><\/span> - studia rozpocz\u0119te - lista uczestników otwarta (planowany termin zako\u0144czenia grudzie\u0144 2024)<\/p>\r\n\r\n

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA <\/strong><\/span>- edukacja i rehabilitacja osób z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105 intelektualn\u0105  - studia rozpocz\u0119te - lista uczestników otwarta  (planowany termin zako\u0144czenia czerwiec\/lipiec 2024)<\/p>\r\n\r\n

DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA Z ARTETERAPI\u0104 (pedagogika  korekcyjna)<\/strong><\/span> - studia rozpocz\u0119te - lista uczestników otwarta (planowany termin zako\u0144czenia czerwiec\/lipiec 2024)<\/p>\r\n\r\n

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE <\/strong><\/span>(psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczycie) - studia rozpocz\u0119te - lista uczestników otwarta (planowany termin zako\u0144czenia czerwiec\/lipiec 2024)<\/p>\r\n\r\n

EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI SPECTRUM AUTYZMU <\/strong><\/span>- studia rozpocz\u0119te - lista uczestników otwarta (planowany termin zako\u0144czenia czerwiec\/lipiec 2024)<\/p>\r\n","created_at":"2023-11-24 12:07:06","updated_at":"2023-11-24 12:07:06"}