{"id":"254","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe <\/span>OFERTA NA PA\u0179DZIERNIK 2023<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA<\/strong><\/span><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja - planowany termin rozpocz\u0119cia: pa\u017cdziernik 2023 (3 600 z\u0142)<\/span><\/p>\r\n\r\n

INTEGRACJA SENSORYCZNA<\/strong><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- trwa rekrutacja - planowany termin rozpocz\u0119cia:<\/span> pa\u017cdziernik 2023 (4 300 z\u0142)<\/span><\/p>\r\n\r\n

SURDOPEDAGOGIKA<\/strong><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- trwa rekrutacja - planowany termin rozpocz\u0119cia:<\/span> pa\u017cdziernik 2023 (4 400 z\u0142)<\/span><\/p>\r\n\r\n

TYFLOPEDAGOGIKA<\/strong><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- trwa rekrutacja - planowany termin rozpocz\u0119cia:<\/span> pa\u017cdziernik 2023 <\/span>(4 400 z\u0142)<\/span><\/p>\r\n\r\n

EDUKACJA W\u0141\u0104CZAJ\u0104CA<\/strong><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- trwa rekrutacja - planowany termin rozpocz\u0119cia:<\/span> pa\u017cdziernik 2023 (3 800 z\u0142)<\/span><\/p>\r\n\r\n

NEUROLOGOPEDIA  (dla osób z kwalifikaciami logopedycznymi)<\/strong><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- trwa rekrutacja - planowany termin rozpocz\u0119cia:<\/span> pa\u017cdziernik 2023 (4 500 z\u0142)<\/span><\/p>\r\n\r\n

NEUROPSYCHOLOGIA  (dla osób z kwalifikaciami psychologicznymi)<\/strong><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- trwa rekrutacja - planowany termin rozpocz\u0119cia:<\/span> pa\u017cdziernik 2023 (3 200 z\u0142)<\/span><\/p>\r\n\r\n

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span> <\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- trwa rekrutacja - planowany termin rozpocz\u0119cia:<\/span> pa\u017cdziernik 2023 (3 100 z\u0142)<\/span><\/p>\r\n\r\n

HISTORIA<\/strong><\/span><\/span><\/a> DLA NAUCZYCIELI<\/span> <\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- trwa rekrutacja - planowany termin rozpocz\u0119cia:<\/span> pa\u017cdziernik 2023 (3 100 z\u0142)<\/span><\/p>\r\n\r\n

HISTORIA I TERA\u0179NIEJSZO\u015a\u0106<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- trwa rekrutacja - planowany termin rozpocz\u0119cia:<\/span> pa\u017cdziernik 2023 (3 100 z\u0142)<\/span><\/p>\r\n\r\n

BIOLOGIA<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>DLA NAUCZYCIELI <\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- trwa rekrutacja - planowany termin rozpocz\u0119cia:<\/span> pa\u017cdziernik 2023 (3 100 z\u0142)<\/span><\/p>\r\n\r\n

GEOGRAFIA <\/strong><\/span>DLA NAUCZYCIELI <\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- trwa rekrutacja - planowany termin rozpocz\u0119cia:<\/span> pa\u017cdziernik 2023 (3 100 z\u0142)<\/span><\/p>\r\n\r\n

F<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span>IZYKA <\/strong><\/span><\/span>DLA NAUCZYCIELI <\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- trwa rekrutacja - planowany termin rozpocz\u0119cia:<\/span> pa\u017cdziernik 2023 (3 100 z\u0142)<\/span><\/p>\r\n\r\n

CHEMIA<\/strong><\/span><\/span><\/a> DLA NAUCZYCIELI<\/span> <\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- trwa rekrutacja - planowany termin rozpocz\u0119cia:<\/span> pa\u017cdziernik 2023 (3 100 z\u0142)<\/span><\/p>\r\n\r\n

MATEMATYKA <\/strong><\/span>DLA NAUCZYCIELI <\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- trwa rekrutacja - planowany termin rozpocz\u0119cia:<\/span> pa\u017cdziernik 2023 (3 100 z\u0142)<\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Kierunki rozpocz\u0119t\u0119<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

ZAR<\/span>Z\u0104DZANIE O\u015aWIAT<\/span><\/a>\u0104 (2 semestry)<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/span><\/span>- lista uczestników otwarta - studia rozpocz\u0119te 17 czerwca  (<\/span>planowane zako\u0144czenie grudzie\u0144 2023)<\/span><\/p>\r\n\r\n

LOGOPEDIA <\/strong><\/span><\/span>- lista uczestników otwarta - studia rozpocz\u0119te 13 maja  (<\/span>planowane zako\u0144czenie lipiec 2024)<\/span><\/p>\r\n\r\n

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA<\/span><\/a> - edukacja i rehabilitacja osób z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105 intelektualn\u0105<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span> <\/span>- lista uczestników otwarta - studia rozpocz\u0119te 13 maja  (<\/span>planowane zako\u0144czenie maj 2024)<\/span><\/p>\r\n\r\n

D<\/span><\/a>IAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA Z ARTETERAPI\u0104 (pedagogika  korekcyjna)<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/span>- lista uczestników otwarta - studia rozpocz\u0119te 13 maja  (<\/span>planowane zako\u0144czenie maj 2024)<\/span><\/p>\r\n\r\n

EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI SPECTRUM AUTYZMU<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- lista uczestników otwarta - studia rozpocz\u0119te 13 maja  (<\/span>planowane zako\u0144czenie maj 2024)<\/span><\/p>\r\n\r\n

P<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span>RZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczycie) <\/strong><\/span><\/span>- lista uczestników otwarta - studia rozpocz\u0119te 13 maja  (<\/span>planowane zako\u0144czenie maj 2024)<\/span><\/p>\r\n","created_at":"2023-07-10 08:45:21","updated_at":"2023-07-14 10:00:32"}