{"id":"253","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe <\/span>rozpocz\u0119te <\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

ZAR<\/span>Z\u0104DZANIE O\u015aWIAT<\/span><\/a>\u0104 (2 semestry)<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/span><\/span>- lista uczestników otwarta - studia rozpocz\u0119te 17 czerwca  (<\/span>planowane zako\u0144czenie grudzie\u0144 2023)<\/span><\/p>\r\n","created_at":"2023-07-10 08:19:21","updated_at":"2023-07-10 08:19:21"}