{"id":"251","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe <\/span>rozpocz\u0119te<\/strong><\/font><\/span><\/p>\r\n\r\n

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA<\/span><\/a> - edukacja i rehabilitacja osób z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105 intelektualn\u0105<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span> <\/span>- lista uczestników otwarta - studia rozpocz\u0119te 13 maja  (<\/span>planowane zako\u0144czenie maj 2024)<\/span><\/p>\r\n\r\n

D<\/span><\/a>IAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA Z ARTETERAPI\u0104 (pedagogika  korekcyjna)<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/span>- lista uczestników otwarta - studia rozpocz\u0119te 13 maja  (<\/span>planowane zako\u0144czenie maj 2024)<\/span><\/p>\r\n\r\n

EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI SPECTRUM AUTYZMU<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- lista uczestników otwarta - studia rozpocz\u0119te 13 maja  (<\/span>planowane zako\u0144czenie maj 2024)<\/span><\/p>\r\n\r\n

P<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span>RZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczycie) <\/strong><\/span><\/span>- lista uczestników otwarta - studia rozpocz\u0119te 13 maja  (<\/span>planowane zako\u0144czenie maj 2024)<\/span><\/p>\r\n","created_at":"2023-07-10 08:18:11","updated_at":"2023-07-10 08:18:11"}