{"id":"250","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe <\/span> 2022\/2023<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA<\/span><\/a> - edukacja i rehabilitacja osób z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105 intelektualn\u0105<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span> - <\/span>trwa rekrutacja - pierwszy zjazd 29-30.10.2022<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

D<\/span><\/a>IAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA Z ARTETERAPI\u0104 (pedagogika  korekcyjna)<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja - <\/span>pierwszy zjazd 29-30.10.2022<\/strong><\/p>\r\n\r\n

EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI SPECTRUM AUTYZMU<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- <\/span>pierwszy zjazd 29-30.10.2022<\/strong><\/p>\r\n\r\n

P<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span>RZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczycie)<\/strong><\/span><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span>- <\/span>pierwszy zjazd 29-30.10.2022<\/strong><\/p>\r\n\r\n

LOGOPEDIA <\/strong><\/span><\/span>4 semestry - trwa rekrutacja - <\/span>pierwszy zjazd 29-30.10.2022<\/strong><\/p>\r\n\r\n

INTEGRACJA SENSORYCZNA<\/strong><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja - planowany <\/span>pierwszy zjazd 29-30.10.2022<\/strong><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

ZARZ\u0104DZANIE O\u015aWIAT\u0104<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span> <\/span><\/span>- trwa rekrutacja - <\/span>pierwszy zjazd 19-20.11.2022<\/strong><\/p>\r\n","created_at":"2022-10-07 13:59:57","updated_at":"2022-10-07 13:59:57"}