{"id":"241","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe <\/span>studia rozpocz\u0119te<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

EDUKACJA I WSPOMAGANIE DZIECKA Z AUTYZMEM I ZESPO\u0141EM ASPERGERA<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- studia rozpocz\u0119te, lista uczestników otwarta<\/span><\/p>\r\n\r\n

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z REWALIDACJ\u0104<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span> <\/span>- studia rozpocz\u0119te, lista uczestników otwarta<\/span><\/p>\r\n\r\n

D<\/a>IAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPI\u0104<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/span> NOWY KIERUNEK <\/span><\/strong>- studia rozpocz\u0119te, lista uczestników otwarta<\/span><\/p>\r\n\r\n

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA<\/span><\/a> - edukacja i rewalidacja osób z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105 intelektualn\u0105<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span>- studia rozpocz\u0119te, lista uczestników otwarta<\/span><\/p>\r\n\r\n

P<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span>RZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE<\/strong><\/span><\/span> <\/span>- studia rozpocz\u0119te, lista uczestników otwarta<\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n","created_at":"2020-11-16 09:46:55","updated_at":"2020-11-16 09:46:55"}