{"id":"240","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe <\/span>OFERTA NA WRZESIE\u0143\/PA\u0179DZIERNIK 2020<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

EDUKACJA I WSPOMAGANIE DZIECKA Z AUTYZMEM I ZESPO\u0141EM ASPERGERA<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z REWALIDACJ\u0104<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

D<\/span><\/a>IAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPI\u0104<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja - NOWY KIERUNEK<\/span><\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA<\/strong><\/span><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja - NOWY KIERUNEK<\/span><\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

INTEGRACJA SENSORYCZNA<\/strong><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja - NOWY KIERUNEK<\/span><\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA<\/span><\/a> - edukacja i rewalidacja osób z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105 intelektualn\u0105<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

P<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span>RZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE<\/strong><\/span><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

ORGANIZACJA I <\/span>ZARZ\u0104DZANIE W O\u015aWIACIE<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span> <\/span><\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

HISTORIA<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

BIOLOGIA<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

GEOGRAFIA <\/strong><\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

F<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span>IZYKA <\/strong><\/span><\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

CHEMIA<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

INFORMATYKA<\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span>- trwa rekrutacja - <\/span>NOWY KIERUNEK<\/span><\/strong><\/p>\r\n\r\n

WCZESNE NAUCZANIE J\u0118ZYKA ANGIELSKIEGO<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJ\u0104 NAUKOW\u0104<\/span><\/a> I ANIMACJ\u0104 CZYTELNICTWA<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

LOGOPEDIA <\/strong><\/span><\/span>4 semestry - trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n","created_at":"2020-07-23 15:50:12","updated_at":"2020-07-23 16:05:12"}