{"id":"234","id_school":"1","content":"

Praca na lekcji z uczniami z zaburzeniami w zakresie <\/em><\/strong>koncentracji uwagi, uspo\u0142ecznienia, zaburze\u0144 <\/em><\/strong>emocjonalnych (agresja, wycofanie, fobia szkolna)<\/em><\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

Termin realizacji: <\/strong>8 luty 2020 (sobota) godz. 12.30-15.30<\/p>\r\n\r\n

Cena: <\/strong>100 zl<\/p>\r\n","created_at":"2020-02-05 11:23:04","updated_at":"2020-02-05 11:23:04"}