{"id":"233","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe <\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

OFERTA NA 2020 ROK <\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA i REWALIDACJA INDYWIDUALNA<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span><\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

WCZESNE I CA\u0141O\u017bYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM i\/lub ZESPO\u0141EM ASPERGERA<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

ZARZ\u0104DZANIE O\u015aWIAT\u0104<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE FIZYKI W SZKOLE<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

HISTORIA<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

BIOLOGIA<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE CHEMII W SZKOLE<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

WCZESNE NAUCZANIE J\u0118ZYKA ANGIELSKIEGO<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

DORADZTWO ZAWODOWE<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n\r\n

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>- trwa rekrutacja <\/span><\/p>\r\n","created_at":"2019-12-05 10:11:39","updated_at":"2019-12-05 10:15:09"}