{"id":"230","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

KIERUNKI ROZPOCZ\u0118TE<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

WCZESNE I CA\u0141O\u017bYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM I\/LUB ZESPO\u0141EM ASPERGERA <\/strong><\/span><\/a><\/span>- <\/span>studia rozpocz\u0119te - lista uczestników otwarta do 31 sierpnia<\/p>\r\n\r\n

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>-<\/span> studia rozpocz\u0119te - lista uczestników otwarta do 17 wrze\u015bnia<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

KIERUNKI ROZPOCZYNAJ\u0104CE SI\u0118 W SIERPNIU \/ WRZE\u015aNIU 2019 - <\/span><\/strong>OSTATNIE EDYCJE realizowane w ROK<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE CHEMII W SZKOLE <\/span><\/strong><\/span><\/a>- trwa rekrutacja - planowane pierwsze zaj\u0119cia 22 sierpnia 2019 godz. 16.00<\/p>\r\n\r\n

GEOGRAFIA<\/strong><\/span><\/a> <\/span><\/span>- trwa rekrutacja - planowane pierwsze zaj\u0119cia 23 sierpnia 2019 godz. 16.00<\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE TECHNIKI W SZKOLE<\/span><\/strong><\/span><\/a> - trwa rekrutacja - planowane pierwsze zaj\u0119cia 23 sierpnia 2019 godz. 16.00<\/p>\r\n\r\n

LOGOPEDIA<\/strong><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/a>-<\/span> trwa rekrutacja - planowane pierwsze zaj\u0119cia 22 sierpnia 2019 godz. 16.00 - kierunnek 2-letni - ostatnia edycja w formie studiów podyplomowych<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span> <\/span>-<\/span> trwa rekrutacja - planowany termin spotkania organizacyjnego: 16 wrzesie\u0144 2019, godz. 15.00 - ostatnia edycja w formie studiów podyplomowych<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA<\/span><\/a><\/strong><\/span> <\/span> <\/span><\/span>-<\/span> trwa rekrutacja -planowany termin spotkania organizacyjnego: 16 wrzesie\u0144 2019, godz. 16.00<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n","created_at":"2019-08-21 14:56:06","updated_at":"2019-08-28 13:52:09"}