{"id":"227","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe <\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

KIERUNKI PLANOWANE SIERPIE\u0143 \/ WRZESIE\u0143 2019<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

LOGOPEDIA <\/strong><\/span><\/span><\/a>-<\/span><\/span> trwa rekrutacja - planowane pierwsze zaj\u0119cia 22 sierpnia 2019 godz. 16.00<\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE CHEMII W SZKOLE <\/span><\/strong><\/span><\/span><\/a>- trwa rekrutacja - planowane pierwsze zaj\u0119cia 22 sierpnia 2019 godz. 16.00<\/p>\r\n\r\n

GEOGRAFIA<\/strong><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/span>- trwa rekrutacja - planowane pierwsze zaj\u0119cia 23 sierpnia 2019 godz. 16.00<\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE TECHNIKI W SZKOLE<\/span><\/strong><\/span><\/a> - trwa rekrutacja - planowane pierwsze zaj\u0119cia 23 sierpnia 2019 godz. 16.00<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

KIERUNKI ROZPOCZ\u0118TE <\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

WCZESNE I CA\u0141O\u017bYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM I\/LUB ZESPO\u0141EM ASPERGERA <\/strong><\/span><\/a><\/span>-<\/span><\/span> studia rozpocz\u0119te - lista uczestników otwarta<\/p>\r\n\r\n

ZARZADZANIE O\u015aWIAT\u0104 I DYDAKTYKA PRZEDSI\u0118BIORCZO\u015aCI<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>-<\/span><\/span> studia rozpocz\u0119te  - lista uczestników otwarta<\/p>\r\n\r\n

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>-<\/span><\/span> studia rozpocz\u0119te - lista uczestników otwarta<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Studia podyplomowe prowadzone przez Wy\u017csz\u0105 Szko\u0142\u0119 Biznesu i Nauk o Zdrowiu w \u0141odzi.<\/p>\r\n","created_at":"2019-07-02 12:35:30","updated_at":"2019-08-28 13:51:14"}