{"id":"224","id_school":"1","content":"

SZKOLENIA WNAJBLI\u017bSZYM CZASIE<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej (zaj\u0119cia warsztatowe)<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 10 godzin - Cena: 120 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: 9 i 16 maj 2019 godz. 16.00<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Tablica interaktywna (zaj\u0119cia warsztatowe)<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 70 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: 10 maj 2019 godz. 15.30 <\/strong><\/span><\/p>\r\n","created_at":"2019-05-05 14:54:59","updated_at":"2019-05-05 14:54:59"}