{"id":"222","id_school":"1","content":"

Cyberprzemoc w szkole. Jak jej przeciwdzia\u0142a\u0107? Jak jej zapobiega\u0107?<\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 100 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: 26 kwiecie\u0144 2019 godz. 16.00<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 \r\n

Praca na lekcji z uczniami z zaburzeniami w zakresie koncentracji uwagi, uspo\u0142ecznienia, zaburze\u0144 emocjonalnych<\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n<\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 100 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: maj\/czerwiec 2019<\/strong><\/span><\/p>\r\n","created_at":"2019-04-15 16:02:21","updated_at":"2019-04-15 16:02:21"}