{"id":"221","id_school":"1","content":"

Kierownik imprez i wycieczek szkolnych<\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 12 godzin - Cena: 120 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin pierwszego spotkania:12 kwiecie\u0144 2019 r. godz. 16.00<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 \r\n

Rola nauczyciela w profilaktyce uzale\u017cnie\u0144 od internetu i telefonu komórkowego<\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n<\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 100 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: 5 kwietnia 2019 godz. 14.30 Uwaga zmiana godziny<\/span> <\/strong><\/span><\/p>\r\n","created_at":"2019-03-29 11:31:46","updated_at":"2019-03-29 11:31:46"}