{"id":"218","id_school":"1","content":"

Praca z uczniem autystycznym i z zespo\u0142em Aspergera<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 100 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: 20 marzec 2019. godz. 15.30 Uwaga zmiana terminu szkolenia!<\/span><\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

Zapraszamy!<\/strong><\/span><\/p>\r\n","created_at":"2019-03-07 11:12:25","updated_at":"2019-03-07 11:38:19"}