{"id":"216","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe <\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

KIERUNKI PLANOWANE NA WIOSN\u0118 2019 <\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA<\/strong><\/span><\/a><\/span> <\/span>-<\/span><\/span> studia rozpocz\u0119te - ostatnie wolne miejsca<\/p>\r\n\r\n

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>-<\/span><\/span> studia rozpocz\u0119te - ostatnie wolne miejsca<\/p>\r\n\r\n

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA<\/span><\/a><\/strong><\/span> <\/span> <\/span><\/span>-<\/span><\/span> studia rozpocz\u0119te - ostatnie wolne miejsca<\/p>\r\n\r\n

WCZESNE I CA\u0141O\u017bYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM I\/LUB ZESPO\u0141EM ASPERGERA <\/strong><\/span><\/a><\/span>-<\/span><\/span> studia rozpocz\u0119te - ostatnie wolne miejsca<\/p>\r\n\r\n

DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA i REWAIDACJA INDYWIDUALNA<\/strong><\/span><\/span><\/a> -<\/span><\/span> studia rozpocz\u0119te - ostatnie wolne miejsca<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Studia podyplomowe prowadzone przez Wy\u017csz\u0105 Szko\u0142\u0119 Biznesu i Nauk o Zdrowiu w \u0141odzi.<\/p>\r\n","created_at":"2019-02-20 11:41:30","updated_at":"2019-04-23 11:33:17"}