{"id":"215","id_school":"1","content":"

SZKOLENIA WNAJBLI\u017bSZYM CZASIE<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Tablica interaktywna (zaj\u0119cia warsztatowe)<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 70 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: 1 marzec 2019 godz. 16.00 UWAGA! Zmiana terminu!<\/span><\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Dyskalkulia (zaj\u0119cia warsztatowe)<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 70 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: 8 marzec 2019 godz. 16.00 UWAGA! Zmiana terminu!<\/span><\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Kierownik imprez i wycieczek szkolnych<\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 12 godzin - Cena: 120 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin pierwszego spotkania:15 marzec 2019 godz. 16.00 UWAGA! Zmiana terminu!<\/span><\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Rola nauczyciela w profilaktyce uzale\u017cnie\u0144 od internetu i telefonu komórkowego<\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 100 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: 5 kwietnia 2019 godz. 16.00 UWAGA! Zmiana terminu!<\/span><\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Decoupage - Wielkanoc (zaj\u0119cia warsztatowe)<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 120 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: 5 kwietnia 2019 godz. 15.30<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Zdobnictwo bibu\u0142kowe - kwiaty i kompozycje wiosenne (zaj\u0119cia warsztatowe)<\/span><\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 70 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: 10 kwietnia 2019 godz. 15.30<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Praca na lekcji z uczniami z zaburzeniami w zakresie koncentracji uwagi, uspo\u0142ecznienia, zaburze\u0144 emocjonalnych<\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 100 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: marzec\/kwiecie\u0144 2019<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Praca z uczniem autystycznym i z zespo\u0142em Aspergera<\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 100 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: marzec\/kwiecie\u0144 2019<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Awans zawodowy wg. nowych przepisów<\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 70 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: marzec\/kwiecie\u0144 2019<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Cyberprzemoc w szkole. Jak jej przeciwdzia\u0142a\u0107? Jak jej zapobiega\u0107?<\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 100 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: marzec\/kwiecie\u0144 2019<\/strong><\/span><\/p>\r\n","created_at":"2019-02-14 11:31:30","updated_at":"2019-02-20 11:41:44"}