{"id":"214","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe <\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

KIERUNKI PLANOWANE NA WIOSN\u0118 2019 - OSTATNIA MO\u017bLIWO\u015a\u0106 ZREALIZOWANIA STUDIÓW W ROK:<\/em><\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA<\/strong><\/span><\/a><\/span> <\/span>-<\/span><\/span> lista uczestników otwarta. Pierwsze zaj\u0119cia 12 kwietnia 2019 r. godz.16.00<\/strong><\/p>\r\n\r\n

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>-<\/span><\/span> trwa rekrutacja. Spotkanie organizacyjne 20 lutego 2019 r. godz.16.30.<\/strong> Pierwsze zaj\u0119cia 12 kwietnia 2019 r. godz.16.00<\/p>\r\n\r\n

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA<\/span><\/a><\/strong><\/span> <\/span><\/span> <\/span><\/span>-<\/span><\/span> trwa rekrutacja. Spotkanie organizacyjne 3 kwietnia 2019 r. godz.16.30. <\/strong>Pierwsze zaj\u0119cia 9 kwietnia 2019 r. godz.16.00<\/p>\r\n\r\n

WCZESNE I CA\u0141O\u017bYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM I\/LUB ZESPO\u0141EM ASPERGERA <\/strong><\/span><\/a><\/span>-<\/span><\/span> trwa rekrutacja - Pierwsze zaj\u0119cia 9 kwietnia 2019 r. godz.16.00<\/p>\r\n\r\n

TERAPIA PEDAGOGICZNA i REWAIDACJA INDYWIDUALNA<\/strong><\/span><\/span><\/a> -<\/span><\/span> trwa rekrutacja - Pierwsze zaj\u0119cia 9 kwietnia 2019 r. godz.16.00<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

POZOSTA\u0141E KIERUNKI (uruchamiane po zebraniu si\u0119 grupy):<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

ZARZADZANIE O\u015aWIAT\u0104 I DYDAKTYKA PRZEDSI\u0118BIORCZO\u015aCI<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>-<\/span><\/span> trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

SOCJOTERAPIA<\/strong><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/span>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

DORADZTWO ZAWODOWE<\/span><\/strong><\/span><\/a> - trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

LOGOPEDIA <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/a>-<\/span><\/span> trwa rekrutacja do nowej grupy<\/p>\r\n\r\n

SURDOPEDAGOGIKA<\/strong><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/span>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

GEOGRAFIA<\/strong><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/span>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE PLASTYKI W SZKOLE <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/a>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE CHEMII W SZKOLE <\/span><\/strong><\/span><\/span><\/a>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE TECHNIKI W SZKOLE<\/span><\/strong><\/span><\/a> - trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

HISTORIA <\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

BIBLIOTEKOZNAWSTWO i INFORMACJA NAUKOWA <\/strong><\/span><\/a><\/span><\/span>- trwa rekrutacja do nowej grupy<\/p>\r\n\r\n


\r\nZapisy telefonicznie, mailowo, przez stron\u0119 lub w sekretariacie Centrum. Serdecznie zapraszamy!<\/p>\r\n","created_at":"2019-02-13 16:59:27","updated_at":"2019-02-20 11:41:13"}