{"id":"210","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe <\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

KIERUNKI PLANOWANE NA LUTY \/ MARZEC 2019:<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA<\/strong><\/span><\/a><\/span> <\/span>-<\/span><\/span> trwa rekrutacja  spotkanie ograni9zacyjne 8 lutego 2019 r. godz. 16.30<\/p>\r\n\r\n

WCZESNE I CA\u0141O\u017bYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM I\/LUB ZESPO\u0141EM ASPERGERA <\/strong><\/span><\/a><\/span>-<\/span><\/span> trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

KIERUNKI PLANOWANE NA MARZEC\/KWIECIE\u0143 2019 (po zebraniu si\u0119 grupy):<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

ZARZADZANIE O\u015aWIAT\u0104 I DYDAKTYKA PRZEDSI\u0118BIORCZO\u015aCI<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>-<\/span><\/span> trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

TERAPIA PEDAGOGICZNA i REWAIDACJA INDYWIDUALNA<\/strong><\/span><\/span><\/a> -<\/span><\/span> trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

SOCJOTERAPIA<\/strong><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/span>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

DORADZTWO ZAWODOWE<\/span><\/strong><\/span><\/a> - trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

LOGOPEDIA <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/a>-<\/span><\/span> trwa rekrutacja do nowej grupy<\/p>\r\n\r\n

SURDOPEDAGOGIKA<\/strong><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/span>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

GEOGRAFIA<\/strong><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/span>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE PLASTYKI W SZKOLE <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/a>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE CHEMII W SZKOLE <\/span><\/strong><\/span><\/span><\/a>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE TECHNIKI W SZKOLE<\/span><\/strong><\/span><\/a> - trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

HISTORIA <\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

BIBLIOTEKOZNAWSTWO i INFORMACJA NAUKOWA <\/strong><\/span><\/a><\/span><\/span>- trwa rekrutacja do nowej grupy<\/p>\r\n\r\n


\r\nZapisy telefonicznie, mailowo, przez stron\u0119 lub w sekretariacie Centrum. Serdecznie zapraszamy!<\/p>\r\n","created_at":"2018-12-17 09:25:38","updated_at":"2019-02-04 11:17:39"}