{"id":"209","id_school":"1","content":"

Praca na lekcji z uczniami z zaburzeniami w zakresie koncentracji uwagi, uspo\u0142ecznienia, zaburze\u0144 emocjonalnych<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 100 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: 5 luty 2019 godz. 15.30<\/strong><\/span><\/p>\r\n","created_at":"2018-11-13 11:35:44","updated_at":"2018-11-13 11:35:44"}