{"id":"206","id_school":"1","content":"

Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 10 godzin - Cena: 120 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: 19 listopad godz. 16.00 i 3 grudzie\u0144 godz 15.30<\/strong><\/span><\/p>\r\n","created_at":"2018-10-25 17:53:36","updated_at":"2018-10-25 17:53:36"}