{"id":"205","id_school":"1","content":"

Praca na lekcji z uczniami z zaburzeniami w zakresie koncentracji uwagi, uspo\u0142ecznienia, zaburze\u0144 emocjonalnych<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 100 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: listopad\/grudzie\u0144 2018<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 10 godzin - Cena: 120 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: 19 listopad godz. 16.00 i 3 grudzie\u0144 godz 15.30<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

MolOptivum<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 10 godzin - Cena: 120 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: listopad\/grudzie\u0144 2018<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Praca z uczniem autystycznym i z zespo\u0142em Aspergera <\/strong><\/span><\/span><\/a>nowa edycja<\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 100 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Planowany termin: listopad\/grudzie\u0144 2018<\/strong><\/span><\/p>\r\n","created_at":"2018-10-17 11:26:04","updated_at":"2018-10-25 17:53:21"}