{"id":"204","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe <\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

ROZPOCZYNAJ\u0104CE SI\u0118 W PA\u0179DZIERNIKU:<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE FIZYKI W SZKOLE <\/span><\/a><\/strong><\/span>- trwa rekrutacja - pierwsze zaj\u0119cia 5 pa\u017adziernika 2018 r. o godz. 16.00<\/p>\r\n\r\n

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA<\/span><\/a><\/strong><\/span> <\/span><\/span> <\/span><\/span><\/span>- trwa rekrutacja - pierwsze zaj\u0119cia 24 pa\u017adziernika 2018 r. o godz. 15.30<\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE TECHNIKI W SZKOLE<\/span><\/strong><\/span><\/a> - trwa rekrutacja -  planowany termin rozpocz\u0119cia zaj\u0119\u0107 pa\u017adziernik\/listopad<\/p>\r\n\r\n

HISTORIA <\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span>- trwa rekrutacja -  planowany termin rozpocz\u0119cia zaj\u0119\u0107 pa\u017adziernik\/listopad<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

ROZPOCZ\u0118TE:<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span> - studia rozpocz\u0119te, ostatnie wolne miejsca! Lista uczestników otwarta do 5 pa\u017adziernika. Ostatnie wolne miejsca.<\/em><\/strong><\/p>\r\n\r\n

BIBLIOTEKOZNAWSTWO i INFORMACJA NAUKOWA <\/strong><\/span><\/a><\/span><\/span>- studia rozpocz\u0119te, ostatnie wolne miejsca! Lista uczestników otwarta do 9 pa\u017cdziernika. Ostatnie wolne miejsca.<\/em><\/strong><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

KIERUNKI PLANOWANE NA  LISTOPAD \/ GRUDZIE\u0143 2018 \/ STYCZE\u0143  2019 (po zebraniu si\u0119 grupy):<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

SOCJOTERAPIA<\/strong><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/span>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

DORADZTWO ZAWODOWE<\/span><\/strong><\/span><\/a> - trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

LOGOPEDIA <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/a>-<\/span><\/span> trwa rekrutacja do nowej grupy<\/p>\r\n\r\n

ZARZADZANIE O\u015aWIAT\u0104 I DYDAKTYKA PRZEDSI\u0118BIORCZO\u015aCI<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>-<\/span><\/span> trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

TERAPIA PEDAGOGICZNA i REWAIDACJA INDYWIDUALNA<\/strong><\/span><\/span><\/a> -<\/span><\/span> trwa rekrutacja do nowej grupy<\/p>\r\n\r\n

WCZESNE I CA\u0141O\u017bYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM I\/LUB ZESPO\u0141EM ASPERGERA <\/strong><\/span><\/a><\/span>-<\/span><\/span> trwa rekrutacja do nowej grupy<\/p>\r\n\r\n

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA<\/strong><\/span><\/a><\/span> <\/span>-<\/span><\/span> trwa rekrutacja do nowej grupy<\/p>\r\n\r\n

SURDOPEDAGOGIKA<\/strong><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/span>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

GEOGRAFIA<\/strong><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/span>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE PLASTYKI W SZKOLE <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/a>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE CHEMII W SZKOLE <\/span><\/strong><\/span><\/span><\/a>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n


\r\nZapisy telefonicznie, mailowo, przez stron\u0119 lub w sekretariacie Centrum. Serdecznie zapraszamy!<\/p>\r\n","created_at":"2018-09-19 13:13:31","updated_at":"2018-10-03 18:01:06"}