{"id":"2","id_school":"1","content":"

Uwaga! <\/strong>Ostatnie dni rekrutacji na kurs grantowy "Ewaluacja wewn\u0119trzna z wykorzystaniem bloga<\/strong>". Zapisy tylko do 15 wrze\u015bnia 2013 r.<\/p>\r\n\r\n

Zapraszamy wszystkich ch\u0119tnych!<\/p>\r\n","created_at":"2013-09-13 13:01:52","updated_at":"2013-09-13 13:27:58"}