{"id":"199","id_school":"1","content":"

Studia podyplomowe <\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

ROZPOCZYNAJ\u0104CE SI\u0118 WE WRZE\u015aNIU:<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

SURDOPEDAGOGIKA<\/strong><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/span>- trwa rekrutacja - spotkanie organizacyjne 12 wrze\u015bnia godz. 16.00<\/p>\r\n\r\n

GEOGRAFIA<\/strong><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/span>- trwa rekrutacja - spotkanie organizacyjne 12 wrze\u015bnia godz. 16.30<\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE PLASTYKI W SZKOLE <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/a>- trwa rekrutacja - spotkanie organizacyjne 12 wrze\u015bnia godz. 17.00<\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE TECHNIKI W SZKOLE<\/span><\/strong><\/span><\/a> - trwa rekrutacja -  spotkanie organizacyjne 12 wrze\u015bnia godz. 17.30<\/p>\r\n\r\n

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA<\/span><\/a><\/strong><\/span> <\/span><\/span><\/span> <\/span><\/span><\/span>- trwa rekrutacja - spotkanie organizacyjne 14 wrze\u015bnia godz. 17.00<\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE FIZYKI W SZKOLE <\/span><\/a><\/strong><\/span>- trwa rekrutacja - spotkanie organizacyjne 14 wrze\u015bnia godz. 16.00<\/p>\r\n\r\n

HISTORIA <\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span>- trwa rekrutacja - spotkanie organizacyjne 20 wrze\u015bnia godz. 16.30<\/p>\r\n\r\n

NAUCZANIE CHEMII W SZKOLE <\/span><\/strong><\/span><\/span><\/a>- trwa rekrutacja - spotkanie organizacyjne 20 wrze\u015bnia godz. 17.30<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

ROZPOCZ\u0118TE:<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

WCZESNE I CA\u0141O\u017bYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIÓW Z AUTYZMEM I\/LUB ZESPO\u0141EM ASPERGERA <\/strong><\/span><\/a><\/span><\/span> - studia rozpocz\u0119te, ostatnie wolne miejsca! Zapisy tylko do 29 sierpnia!<\/strong><\/em><\/u><\/p>\r\n\r\n

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA<\/strong><\/span><\/a><\/span> <\/span>- studia rozpocz\u0119te, ostatnie wolne miejsca! Lista uczestników otwarta do 15 wrze\u015bnia.<\/em><\/strong><\/p>\r\n\r\n

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span> - studia rozpocz\u0119te, ostatnie wolne miejsca! Lista uczestników otwarta do 24 wrze\u015bnia.<\/em><\/strong><\/p>\r\n\r\n

BIBLIOTEKOZNAWSTWO i INFORMACJA NAUKOWA <\/strong><\/span><\/a><\/span><\/span>- studia rozpocz\u0119te, ostatnie wolne miejsca! Lista uczestników otwarta do 24 wrze\u015bnia.<\/em><\/strong><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

KIERUNKI PLANOWANE NA WRZESIE\u0143\/ PA\u0179DZIERNIK\/ LISTOPAD  2018:<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

SOCJOTERAPIA<\/strong><\/span><\/a> <\/span><\/span><\/span>- trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

DORADZTWO ZAWODOWE<\/span><\/strong><\/span><\/a> - trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

LOGOPEDIA <\/strong><\/span><\/span><\/span><\/a>-<\/span><\/span> trwa rekrutacja do nowej grupy<\/p>\r\n\r\n

ZARZADZANIE O\u015aWIAT\u0104 I DYDAKTYKA PRZEDSI\u0118BIORCZO\u015aCI<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/span>-<\/span><\/span> trwa rekrutacja<\/p>\r\n\r\n

TERAPIA PEDAGOGICZNA i REWAIDACJA INDYWIDUALNA<\/strong><\/span><\/span><\/a> -<\/span><\/span> trwa rekrutacja do nowej grupy<\/p>\r\n\r\n


\r\nZapisy telefonicznie, mailowo, przez stron\u0119 lub w sekretariacie Centrum. Serdecznie zapraszamy!<\/p>\r\n","created_at":"2018-08-20 10:29:42","updated_at":"2018-09-10 12:24:46"}