{"id":"194","id_school":"1","content":"

WCZESNE I CA\u0141O\u017bYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI UCZNIOW Z AUTYZMEM I\/LUB ZESPO\u0141EM ASPERGERA<\/strong><\/span><\/a> - studia podyplomowe<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Studia rozpocz\u0119te, lista uczestników otwarta do 15 maja.<\/p>\r\n\r\n

Ch\u0119tnych zapraszamy.<\/p>\r\n","created_at":"2018-04-24 11:33:58","updated_at":"2018-04-24 11:33:58"}