{"id":"191","id_school":"1","content":"

Szkolenia w najbli\u017cszym czasie:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Kierownik imprez i wycieczek szkolnych<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 12 godzin - Cena: 120 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Pierwsze spotkanie: maj\/czerwiec 2018<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Praca na lekcji z uczniami z zaburzeniami w zakresie koncentracji uwagi, uspo\u0142ecznienia, zaburze\u0144 emocjonalnych<\/strong><\/span><\/span><\/a> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 6 godzin - Cena: 100 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Termin: 29 maja, godz. 15.30-19.30<\/strong><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Przygotowanie do awansu zawodowego<\/strong><\/span><\/span> <\/strong><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Szkolenie 5 godzin - Cena: 80 z\u0142 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Termin: po zebraniu si\u0119 grupy<\/strong><\/span><\/p>\r\n","created_at":"2018-04-12 15:32:57","updated_at":"2018-05-07 11:28:27"}