{"id":"17","id_school":"1","content":"

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Liczba godzin: 270<\/p>\r\n\r\n

Termin: pierwsze zaj\u0119cia 24 stycznia 2014 r. od godziny 16.00<\/p>\r\n\r\n

Adresaci: Nauczyciele czynni zawodowo nie posiadaj\u0105cy kwalifikacji pedagogicznych.<\/p>\r\n\r\n

Zakres:<\/p>\r\n\r\n