{"id":"13","id_school":"1","content":"

Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki - trwa rekrutacja<\/strong>.<\/p>\r\n\r\n

Pierwsze zaj\u0119cia 3 grudnia 2013 r. o godzinie 15.30. Zapraszamy wszystkich ch\u0119tnych!<\/p>\r\n\r\n

Liczba godzin: 270<\/p>\r\n\r\n

Termin:  grudzie\u0144 2013 - sierpnie\u0144 2014!<\/p>\r\n\r\n

Zg\u0142oszenia na kurs mo\u017cna dokona\u0107 tutaj<\/a><\/p>\r\n","created_at":"2013-10-28 12:00:48","updated_at":"2013-11-22 14:58:52"}