{"id":"10","id_school":"1","content":"

Przedstawiamy Pa\u0144stwu now\u0105 ofert\u0119: Ocenianie kszta\u0142tuj\u0105ce \u2013 wspieraj\u0105ce rozw\u00f3j uczni\u00f3w<\/strong> w kategorii Ocenianie i prawo o\u015bwiatowe<\/p>

Obecny status oferty to: Trwa rekrutacja<\/p>","created_at":"2013-10-10 09:10:51","updated_at":"2013-10-10 09:10:51"}