Facebook Google+ Twitter

BESKIDZKIE NIEPUBLICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm | tel/fax (33) 874 45 36
about-us

MISJA

Beskidzkie Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Suchej Beskidzkiej jest placówką wspierającą dyrektorów i nauczycieli we wszystkich obszarach ich aktywności zawodowej. Pomagamy dyrektorom i nauczycielom w rozwoju zawodowym poprzez indywidualne formy pracy na etapach planowania, realizacji i ewaluacji.

Prowadzimy szkolenia dostosowane do potrzeb uczestników pod względem formy, tematu, czasu trwania i miejsca.Wspieramy szkolenia w planowaniu rozwoju i tworzenia programów uwzględniając specyfikę każdej placówki. Szczególnie bliskie są nam działania propagujące twórczą aktywność nauczycieli i rad pedagogicznych.

about-us

WIZJA

Pragniemy, by placówka oprócz działań realizowanych aktualnie poszerzała swoja ofertę edukacyjną o:

  • Kursy nadające dodatkowe kwalifikacje: kurs pedagogiczny da nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  • Kursy doskonalące w zakresie profilaktyki szkolnej
  • Seminaria
  • Warsztaty metodyczne
  • Szkolenia rad pedagogicznych